Назална потенцијална разлика (НПР)

Една од главните карактеристични карактеристики на ЦФ е акумулација на густа, леплива слуз во различни делови на телото, вклучувајќи ги и дишните патишта. Ова е предизвикано од абнормален транспорт на …

Компјутерска томографија (КТ)

ЦФ може да биде тешко да се дијагностицира, особено за пациенти со ретка мутација. Еден од тестовите што се користат за дијагностицирање на ЦФ е скенирање со Kомпјутеризирана Tомографија (КТ).

Донирај

ден