Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa е клучниот бактериски агенс на белодробните инфекции со цистична фиброза (ЦФ) и најважниот патоген во прогресивните и тешките…

Донирај

ден