Што е ИРТ тест?

Имунореактивниот трипсиноген (ИРТ) е претходник на ензимот што нормално се создава во панкреасот. Kaj цистична фиброза, IRT може да се излачува на повисоко ниво во крвотокот поради блокирање на панкреасните канали. Тестовите за ИРТ се дел од стандардните екрани за крв на новороденчиња во САД и Велика Британија.

Нивоата на ИРТ исто така може да бидат високи по предвремено или тешко породување, така што позитивниот резултат од тестот мора да се потврди со дополнително тестирање за да се направи правилна дијагноза на цистична фиброза.

Како се изведува ИРТ тестот?

Во рок од два или три дена по раѓањето, се изведува панел на тестови на крвта, вклучувајќи го и тестот за ИРТ. Тестот се спроведува со игла за боцкање на петицата на бебето за да собере неколку капки крв. Бебето може да плаче од кратката непријатност на иглата, но не треба да има потреба од третман по убодот.

Што значат резултатите од тестот?

Ако првичниот ИРТ тест е позитивен, се спроведува втор ИРТ тест две недели по раѓањето или ДНК тест за да се потврдат резултатите. Двете опции овозможуваат дијагноза со стапка на точност поголема од 90 проценти.

Во случаи кога се вршат два ИРТ тестови и двата се позитивни на цистична фиброза, се прави потен тест за да ја потврдат дијагнозата и се разгова со лекар за опциите за лекување.

Два негативни резултати од ИРТ тестот обично укажуваат дека бебето нема цистична фиброза. Во случаи кога тестовите биле негативни, но бебето има некои симптоми на цистична фиброза, ќе се спроведат дополнителни тестови.

Мал број случаи на цистична фиброза може да не бидат фатени со ИРТ или други скрининг тестови за новороденчиња.


АЦФ.мк е веб – страница за вести и информации за болеста. Не дава медицински совети, дијагноза или третман. Оваа содржина не е наменета да биде замена за професионален медицински совет, дијагноза или третман. Секогаш барајте совет од вашиот лекар или друг квалификуван здравствен работник со какви било прашања што може да ги имате во врска со здравствената состојба. Никогаш не ги игнорирајте професионалните медицински совети или одложувајте го барањето заради нешто што сте го прочитале на оваа веб – страница.

Донирај

ден