Политика за достава на услуги

Нашиот портал не врши продажба на продукти и не врши достава.

На нашиот портал може да се врши плаќање на членарина и донирање на средства кои се за подобрување на условите на квалитетот на живеење на лицата болни од цистична фиброза, и за помагање во обезбедувањето на средства за физикална терапија.

Донирај

ден