Една година е навидум кус период во живот. И во човечкиот живот и во животот на институциите.

Една година е само временско изразување, временски период во кој завршува некој циклус.

За нас, за Асоцијацијата за цистична фиброза тоа е еден важен период. Една година сериозно, верно и посветено патронство од НЛБ Банка. За АЦФ  тоа не е завршување на некој процес, циклус или биланс, тоа е почетокот од едно ново поглавје, една нова надеж, сила и енергија за нашите пациенти, за нивните семјства, за заедницата.

НЛБ Банка своето успешно работење што го потврдуваат релевантните банкарски авторитети, го унапредува и со заштитата на децата и млади со цистична фиброза. Тоа е нова, додадена вредност, вредност која ги надминува професионалната и деловна етика, вредност која има поширок општествен контекст. Тоа е градење на една нов деловна култура на квалитет и одговорност кон другите. Заради сето ова, НЛБ Банка како наша банка, од Асоцијацијата за цистична фиброза ја заслужува целосната почит и благодарност. Веруваме дека нашиот успешен пример на поврзување и поддршка со исто толку внимание и  почит се восприема и од јавноста, од граѓаните, зашто се однесува на граѓани, на оние, на кои такво покровителство им е повеќе од потребно, насушно.

Некогаш не е доволно само да се набројат факти, реални, вистинити попдатоци и настани кои НЛБ Банката ги направи за децата и млади со ЦФ. Над бројките, над билансите секогаш се луѓето и ништо не е поскапо од човечкиот живот. Тоа го покажавте! Покажавте, како предводници и меѓу првите, дека животот на децата и млади со цистична фиброза не е административна категорија, не е ставка!

Ви БЛАГОДАРИМЕ за тоа, ви благодариме дека сте сјаен пример, дека имате висока институционална свест за другите и очекуваме нашата успешна приказна да биде мотивирачка во следните години пред нас, мотивирачка  и за други установи:  да го прават утре она –  што вие го правите денес!

Донирај

ден