Членарина

Членарина во Асоцијација за цистична фиброза, месечно изнесува од 200 до 500 денари (кој колку е во можност). Ако има повеќе членови од едно семејство се плаќа само една членарина.
Членарината може да се плаќа месечно, за неколку месеци или годишно.
Ослободени од членарина се:

  • Социјални случаи
  • Самохрани родители
  • Семејства со два пациенти

Можете да платите електронски (дирекно од нашата страна) или со ПП30 образец

Електронски

ПП30 образец

Донирај

ден