ЦФ може да биде тешко да се дијагностицира, особено за пациенти со ретка мутација. Еден од тестовите што се користат за дијагностицирање на ЦФ е скенирање со Kомпјутеризирана Tомографија (КТ).

Што е КТ скенирање?

КТ скенирање користи серија на Х-зраци од повеќе агли за да изгради тродимензионална слика на коски, крвни садови и меки ткива во телото. Тестот вклучува повеќе зрачење отколку стандарден рентген.

Скенирањето трае приближно 30 минути и може да се изврши во болници или клиники. Некои КТ скенови бараат од пациентите претходно да примаат контрастно средство, кое може да се земе преку уста, клизма или инјекција, во зависност од скенирањето.

Како се користат КТ скенови за дијагностицирање на ЦФ?

ЦФ предизвикува наталожување на слуз во белите дробови, дишните патишта и назалните премини, што може да се визуелизира со КТ скенови.

КТ скеновите на градниот кош можат да откријат слуз и бронхиектазии (задебелување на sидовите на малите прегради на белите дробови наречени бронхии) што може да укажуваат на инфекција, воспаление и потенцијално оштетување на белите дробови.

Вообичаено, синусите се полни со воздух и се појавуваат црни во КТ скеновите. Кај пациенти со ЦФ, синусите може целосно да се полнат со слуз и да се појаваат бели или сиви при КТ скен на синусу.

По КТ скенот, пациентот се среќава со својот лекар и радиолог за да разговараат за нивните скенирања и потенцијалните следни чекори за дијагноза и третман.


АЦФ.мк е веб – страница за вести и информации за болеста. Не дава медицински совети, дијагноза или третман. Оваа содржина не е наменета да биде замена за професионален медицински совет, дијагноза или третман. Секогаш барајте совет од вашиот лекар или друг квалификуван здравствен работник со какви било прашања што може да ги имате во врска со здравствената состојба. Никогаш не ги игнорирајте професионалните медицински совети или одложувајте го барањето заради нешто што сте го прочитале на оваа веб – страница.

Донирај

ден