Пренаталниот дијагностички тест може да помогне да се идентификува, пред раѓањето, дали фетусот ја носи мутацијата ЦФТР. Резултатите од тестовите имаат висок степен на сигурност за статусот на ЦФ на фетусот, но не можат да ја предвидат сериозноста на болеста.

Видови пренатални дијагностички тестови

Во зависност од фазата на бременоста, може да се направат два вида пренатални дијагностички тестови.

Земање примероци од хорионски вили (CVS)

Земање примероци од хорионски вили (CVS) се прави помеѓу 10 и 13 недела од бременоста. Мало парче ткиво од плацентата се користи за откривање на генетски абнормалности. Плацентата расте заедно со фетусот, обезбедувајќи хранливи материи за детето и отстранувајќи ги отпадните производи од неговата крв.

Постојат два начина на кои може да се изврши CVS: трансабдоминален или преку стомакот, и трансцервикален или преку грлото на матката.

Во трансабдоминалниот CVS, лекарот поминува тенка игла во матката преку стомакот за да добие мал примерок од плацентата. За насочување на иглата се користи ултразвук.

Во трансцервикалниот CVS, примерокот од плацентата се добива со помош на мала цевка која се поминува преку вагината во грлото на матката и се управува преку ултразвук.

Ткивото на плацентата потоа се испраќа во лабораторија на тестирање. Резултатите може да се очекуваат во рок од пет до десет дена.

Ризиците поврзани со постапката вклучуваат спонтан абортус, сензибилизација на Rh, грчеви или крварење, предвремено породување, инфекција и, во многу ретки случаи, дефекти на екстремитетите.

Амниоцентеза

Амниоцентезата може да се изврши на 15-20 недели од бременоста. Ја тестира амнионската течност околу фетусот во матката. Амнионската течност содржи фетални клетки кои можат да се користат за да се идентификуваат мутации поврзани со болести како што се ЦФ.

За оваа постапка, лекарот води тенка игла со помош на ултразвук преку стомакот и во амнионската кеса за да отстрани мала количина на амнионска течност.

Примерокот се испраќа во лабораторија за тестирање. Може да поминат две до три недели за да бидат достапни резултатите.

Ризиците поврзани со амниоцентеза вклучуваат истекување на амнионска течност, инфекција, пренос на инфекција од мајка на дете, сензибилизација на Rh и повреда на фетусот со игла.

Постапки по тестирање

Двата теста се инвазивни и може да предизвикаат вознемиреност кај мајката и фетусот. Нивните отчукувања на срцето и виталните знаци ќе се следат неколку часа по тестирањето за да се осигура дека тие се стабилни.

Тестовите на крвта извршени порано во бременоста може да помогнат да се одреди типот Rh на мајката и да се предвиди ризикот од Rh сензибилизација, или мешање на Rh-негативна и Rh-позитивна крв помеѓу жената и нејзино неродено дете. Мајката може да добие Rho (D) имуноглобулин за да ги спречи нејзините Rh-негативни антитела да реагираат со Rh-позитивните фетални крвни клетки, или обратно.

Потребно е да се избегнува енергични активности, еден или два дена по тестирањето.

Мали грчеви и дамки треба да се очекуваат неколку часа по тестирањето, но доколку се влоши состојбата, лекарите мора да бидат информирани.

Лекарот мора веднаш да биде известен ако имате вагинално крварење, истекување на амнионска течност, невообичаена активност на фетусот, болка и воспаление околу местото на иглата или треска.


АЦФ.мк е веб – страница за вести и информации за болеста. Не дава медицински совети, дијагноза или третман. Оваа содржина не е наменета да биде замена за професионален медицински совет, дијагноза или третман. Секогаш барајте совет од вашиот лекар или друг квалификуван здравствен работник со какви било прашања што може да ги имате во врска со здравствената состојба. Никогаш не ги игнорирајте професионалните медицински совети или одложувајте го барањето заради нешто што сте го прочитале на оваа веб – страница.

Донирај

ден