Денес Два пациента со цистична фиброза го добија најдобриот подарок за Нова година. Започнаa терапија со Kaftrio во комбинација со Ivakaftor на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести Скопје.

Да им посакаме подобро здравје и посреќен живот.

Донирај

ден