Почитувани пациенти и нивни родители.

Донацијата од НЛБ Банка со 80 спирометри за домашна употреба за лицата со ЦФ над 7 годишна возраст се пристигнати.

Истите ќе може да се подигнат од Скопје со приложување на увид на следните  документи:

За пациенти над 18 години

  • Изјава за согласност за пациенти
  • Извештај од пациентот од 2022г. на увид
  • Важечка лична карта или пасош на увид

За деца од 7 – 18 години

  • Изјава за согласност од родител
  • Извештај од пациентот од 2022г. на увид 
  • Важечка лична карта или пасош од родителот на увид

За сите пациенти/родители кои овластуваат друго лице да го подигне спирометарот во нивно име

  • Изјава за согласност за овластување
  • Извештај од пациентот од 2022г. на увид
  • Важечка лична карта или пасош од овластеното лице на увид 

Лице за контакт Ивана 070/ 800 995

Донирај

ден