Вчерашната изјавите на Сали, потврдува дека нашето Министерство се уште нема стапено во контакт во производителот на лекот и немаат добиено конкретни цени колку чини истиот, туку само шпекулираат.

Според малото истражување направено од наша страна лекот трикафта не би требало да чини 300.000 евра годишно по пациент. Тоа може да се види и да се пресмета според усвоениот биџет на Црна Гора од 5.200.000 евра.

Како што кажавме буџетот од 5.200.000 евра е наменет за 26 пациенти. Тоа значи дека годишно за еден пациент би чинело 200.000 евра или месечно нешто малку повеќе од 16.000 евра.

Но секоја држава го набавува овој лек по различна цена и различен договор. Така што цените одат и многу пониско во држави кои набавуваат терапија за повеќе пациенти како Хрватска и Србија.

Донирај

ден